Marketing Strategy

Професионални счетоводни консултации

В дейността на всяка фирма по една или друга причина често се налага ползването на професионални счетоводни консултации и услуги, каквито предлага и екипът на счетоводна кантора  Ренмарк ООД.

Ние ценим особено много изрядното поддържане на всички счетоводни документи на нашите клиенти, което е от изключителна важност за всеки бизнес и за неговото развитие.

Цялостно счетоводство, съдействие при регистрация на фирма, проблеми с ДДС – това са само част от сферите, в които ще получите от нас професионална, навременна и качествена консултация на конкурентни цени.

Ще ви консултираме във всеки аспект, касаещ счетоводството на вашата фирма, като започнем от самата регистрация, изборът на вида на дружеството, изборът на начина за управление и вида на осигуряване, трудово-правните отношения във фирмата, осигуряването на персонала, оптимизацията на вашите данъци.

Ще ви консултираме и подготвим цялостната документация при наемането на нов персонал, при прекратяването на трудово-правните отношения с ваш служител, при изготвянето на документи за пенсиониране на ваш служител, при оптимизирането на ДДС, данък печалба или корпоративен данък.

Законовата рамка на бизнеса ви също влиза в прерогативите ни, ще ви помогнем  да се ориентирате в измененията и изискванията на закона, касаещи вашата основна икономическа дейност.

Нашите професионални консултации включват и дейности като комуникацията с НОИ , НАП , БНБ , НСИ и Търговския регистър и изготвяне на периодичните ви финансови отчети, годишното счетоводно приключване на вашето дружество, както и подготовката на годишният ви финансов отчет и годишните ви данъчни декларации и тяхното обявяване според законодателството на Р.България. Оказваме съдействие при данъчни проверки, одити и ревизии за всички постоянни клиенти.

Вие можете да разчитате на коректно и професионално бизнес партньорство и услуги, отговярящи на законовите норми и предоставени в удобна форма. Възползвайки се от услугите на счетоводната кантора Вие ще намалите разходите си , ще спестите ценно време и ще оптимизирате дейността си.