Фирми неристрирани по ДДС
Брой на документи за месец Услуги Търговия Производство
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв

Фирми ристрирани по ДДС
Брой на документи за месец Услуги Търговия Производство
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв
до 10 документа 110.00лв 110.00лв 110.00лв

1. Цената включва обработка на заплати и личен състав за до 5 души персонал (вкл.граждански д-ри и самоосигуряващи се лица) и подготовка на ПН за дължимите данъци и осигуровки

2. В цената е включено годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и отчет за НСИ, ако клиента е на счетоводно обслужване при нас през цялата година.

3. Регистрирани в системата Интрастат заплащат допълнителна такса според обема на документите за внос/износ
4. За търговските фирми с преобладаващ внос/износ цената се завишава с 50% поради спецификата на счетоводното отчитане на тези сделки
5. За търговските фирми , които желаят стоково-материалните запаси да се водят в наша складова програма цените се договарят индивидуално
6. Отстъпка от цената при осигурен електронен обмен на данни чрез импорт на данни
Предложените цени са базови и подлежат на конкретизиране съобразно специфичните изисквания и дейността на клиента. За конкретна цена може да ни изпратите запитване или да се обадите.